Rezultaty i materiały szkoleniowe

Rezultaty i materiały szkoleniowe

W oparciu o zidentyfikowane potrzeby i istniejące braki w systemie edukacyjnym, dokument zawierający Ramy Metodologiczne opisuje podejścia i metody, wykorzystywane w kursie szkoleniowym UniCulture, jednocześnie nakreślając strukturę, mapę i główne punkty procesu szkoleniowego, które pomogą osiągnąć cele tego projektu.

Opracowany w celu doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych związanych z pracą w środowisku ICC, a także pomocny w przezwyciężaniu stereotypów i uprzedzeń etnicznych w procesie edukacyjnym. Poprowadzi on przez współczesne podejścia, metody i narzędzia w etno-pedagogice, etno-psychologii i edukacji międzykulturowej.

W jaki sposób wykorzystywać przedstawione metody i techniki w codziennej pracy. Znajdziemy tu również interaktywne testy i ćwiczenia, które będą wspierać nauczycieli w procesie uczenia się.

Ułatwiający przeprowadzenie szkolenia UniCulture.

Będący połączeniem pracy z, i wsparcia dla środowisk zagrożonych dyskryminacją. Będzie on wspierał proces integracji społecznej w środowiskach akademickich.

Zapisy i dostęp do platformy e-learningowej (Moodle) w celu wzięcia udziału w szkoleniu internetowym UniCulture.

The UniCulture training kit (the Handbook, the Workbook and the Manual for trainers) was piloted in the second year of the project in all partner countries to collect feedback from the target group on the developed learning materials and on the Moodle E-learning Platform. The piloting methodology was discussed and agreed by partners to provide a similar format, but also to allow flexibility to be adapted according to participants needs and the meetings format (required by the epidemiological restrictions generated by Covid-19 pandemic).

X