Opracowane Rezultaty

Opracowane Rezultaty

Based on the already identified needs & existing deficiencies in the educational system, the methodological framework describes the approaches and methods that will be applied in the training course, while also outlining the structure, roadmap and the main points of the training process that will help achieve our project’s goals.

Opracowany w celu doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych związanych z pracą w środowisku ICC, a także pomocny w przezwyciężaniu stereotypów i uprzedzeń etnicznych w procesie edukacyjnym. Poprowadzi on przez współczesne podejścia, metody i narzędzia w etno-pedagogice, etno-psychologii i edukacji międzykulturowej.

W jaki sposób wykorzystywać przedstawione metody i techniki w codziennej pracy. Znajdziemy tu również interaktywne testy i ćwiczenia, które będą wspierać nauczycieli w procesie uczenia się.

Ułatwiający przeprowadzenie szkolenia UniCulture.

Będący połączeniem pracy z, i wsparcia dla środowisk zagrożonych dyskryminacją. Będzie on wspierał proces integracji społecznej w środowiskach akademickich.

Enrollment and access to E-learning platform (Moodle) for attending the UniCulture online training.

X