Outputs & Training kit – BG

Крайни резултати

Based on the already identified needs & existing deficiencies in the educational system, the methodological framework describes the approaches and methods that will be applied in the training course, while also outlining the structure, roadmap and the main points of the training process that will help achieve our project’s goals.

Има за цел да помогне на университетските преподаватели да развият своите лични и професионални компетенции и да се научат как да работят в МИК среда, както и как да преодолеят етническите стереотипи и предразсъдъци в образователния процес. Той ще предостави на преподавателите обучение по съвременни подходи, методи и инструменти в етнопедагогиката, етнофикологията и междукултурното образование.

Предоставя практическа представа за това как преподадените методи и техники могат да се прилагат в ежедневието. Тя ще включва и интерактивни тестове и упражнения, които ще подкрепят преподавателите в процеса на обучение.

Подпомага провеждането на курса UniCulture.

Осигурява връзката между работата в такава среда и подкрепата за включването на уязвими групи. Той ще подкрепи процеса на социално включване в университетите.

Enrollment and access to E-learning platform (Moodle) for attending the UniCulture online training.

X