Rezultate și Kit de instruire

Rezultate intelectuale

Based on the already identified needs & existing deficiencies in the educational system, the methodological framework describes the approaches and methods that will be applied in the training course, while also outlining the structure, roadmap and the main points of the training process that will help achieve our project’s goals.

Este dedicat dezvoltării competențelor personale și profesionale privind activitatea de predare în context inter și cross-cultural: evitarea stereotipurilor și prejudecăților, familiarizarea cu abordările actuale cu privire la metodele, tehnicile și instrumentele educației interculturale.

Oferă indicații practice privind utilizarea metodelor și tehnicilor de predare în activitatea de zi cu zi. Materialul va include teste și exerciții care pot susține procesul de învățare.

Facilitează implementarea stagiului de pregătire UniCulture.

Va evidenția conexiunea dintre activitatea desfășurată în context intercultural și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Ghidul va susține procesul de incluziune socială în mediul academic.

X