Rezultate și Kit de instruire

Rezultate intelectuale

Pornind de la identificarea nevoilor și a deficiențelor curente din sistemul educațional, Cadrul metodologic descrie abordările și metodele care vor fi aplicate în stagiul de pregătire, schițând totodată structura și principalele coordonate ale procesului de instruire, prin care vom atinge obiectivele proiectului.

Este dedicat dezvoltării competențelor personale și profesionale privind activitatea de predare în context inter și cross-cultural: evitarea stereotipurilor și prejudecăților, familiarizarea cu abordările actuale cu privire la metodele, tehnicile și instrumentele educației interculturale.

Oferă indicații practice privind utilizarea metodelor și tehnicilor de predare în activitatea de zi cu zi. Materialul va include teste și exerciții care pot susține procesul de învățare.

Facilitează implementarea stagiului de pregătire UniCulture.

Va evidenția conexiunea dintre activitatea desfășurată în context intercultural și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Ghidul va susține procesul de incluziune socială în mediul academic.

Inregistrare și acces la platforma E-learning (Moodle) pentru participarea la cursul online UniCulture.

The UniCulture training kit (the Handbook, the Workbook and the Manual for trainers) was piloted in the second year of the project in all partner countries to collect feedback from the target group on the developed learning materials and on the Moodle E-learning Platform. The piloting methodology was discussed and agreed by partners to provide a similar format, but also to allow flexibility to be adapted according to participants needs and the meetings format (required by the epidemiological restrictions generated by Covid-19 pandemic).

X