Rezultate și Kit de instruire

Rezultate intelectuale

Pornind de la identificarea nevoilor și a deficiențelor curente din sistemul educațional, Cadrul metodologic descrie abordările și metodele care vor fi aplicate în stagiul de pregătire, schițând totodată structura și principalele coordonate ale procesului de instruire, prin care vom atinge obiectivele proiectului.

Este dedicat dezvoltării competențelor personale și profesionale privind activitatea de predare în context inter și cross-cultural: evitarea stereotipurilor și prejudecăților, familiarizarea cu abordările actuale cu privire la metodele, tehnicile și instrumentele educației interculturale.

Oferă indicații practice privind utilizarea metodelor și tehnicilor de predare în activitatea de zi cu zi. Materialul va include teste și exerciții care pot susține procesul de învățare.

Facilitează implementarea stagiului de pregătire UniCulture.

Va evidenția conexiunea dintre activitatea desfășurată în context intercultural și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Ghidul va susține procesul de incluziune socială în mediul academic.

Inregistrare și acces la platforma E-learning (Moodle) pentru participarea la cursul online UniCulture.

X