Manualul pentru cadrele didactice universitare

Manualul UniCulture pentru cadrele didactice universitare

     Manualul UniCulture dedicat cadrelor didactice universitare prezintă cadrul teoretic necesar dezvoltării competențelor personale și profesionale privind activitatea de predare în context inter și cross-cultural. Manualul se adresează profesorilor și asistenților din mediul universitar, dar poate fi în egală măsură util cercetătorilor și personalului din structurile administrative care interacționează cu studenții internaționali, studenții aflați în situații vulnerabile ori studenții aparținând minorităților etnice.

      Manualul UniCulture pentru cadrele didactice universitare, alături de Caietul de aplicații și Manualul pentru traineri formează un pachet integrat pentru instruiriea personalului din mediul academic ce lucrează într-un mediu multicultural. Stagiul de training este proiectat în sistem “blended-learning”, incluzând posibilitatea auto-instruirii și a sesiunilor de formare online și față în față.

      Manualul este structurat în patru module și 19 capitole ce prezintă concepte cheie și terminologia specifică, alături de modelele teoretice relevante ale domeniului. Materialul a fost dezvoltat prin contribuția partenerilor proiectului, având avantajul integrării resurselor bibliografice naționale.

X