Parteneri

COORDONATOR

Universitatea Transilvania din Brașov, România

UTBv este cea mai mare universitate comprehensivă din regiunea Centru a României. Are un centru de cercetare dedicat Comunicării și Inovării sociale și care promovează cercetarea-acțiune, îmbinând teoria și practica. Activitatea de cercetare din cadrul centrului are ca obiectiv dezvoltarea capitalului uman și social și promovează o abordare interdisciplinară, concentrându-se pe dezvoltarea durabilă la nivel individual, organizațional și comunitar. Universitatea Transilvania a fost deja implicată în mai multe proiecte de cercetare sau cercetare-acțiune având ca miză incluziunea socială.

PARTENERI

Buckinghamshire New University, Regatul Unit


BNU este una dintre cele mai importante universități din Regatul Unit și are un Centru pentru Antreprenoriat Social, a cărui misiune este accelerarea impactului activității de antreprenoriat menite să regleze sistemele și practicile injuste sau nesatisfăcătoare. BNU sprijină cercetarea de natură să contribuie la teoria antreprenoriatului social și, în special, aplicațiile practice care abordează probleme locale în medii defavorizate.

Universitatea din Zagreb, Croația

UniZG oferă peste 100 de programe de studii, incluzând Psihologia, Filosofia, Sociologia, Pedagogia ș.a. Membrii echipei de proiect sunt cercetători care coordonează proiecte din domeniul educației, al incluziunii sociale și al democratizării societății. Ambii au un număr remarcabil de publicații având ca teme educația, condiția de cetățean și instruirea interculturală. Contribuția UniZG este dată și de o experiență academică însemnată.

Fundația pentru Dezvoltarea Activității Internaționale și Educaționale – FRAME, Polonia

FRAME este o fundație tânără, creată ca răspuns la schimbările survenite în mediul socio-economic din Polonia și Europa. Activitatea lor se concentrează pe dezvoltarea și promovarea cooperării internaționale a comunităților locale care sprijină educația, activitatea profesională și bunăstarea cetățenilor. Cooperează cu o gamă largă de organizații culturale, asociații și fundații, precum și autorități locale și naționale. Experții FRAME au fost implicați în numeroase proiecte având ca miză multiculturalismul și multilingvismul.

Fundația Pax Rhodopica, Bulgaria

Fundația Pax Rhodopica este un ONG ai cărui experți au o experiență considerabilă în managementul proiectelor europene. Personalul Pax Rhodopica are relații strânse de colaborare cu organizații diverse precum universități, furnizori de servicii educaționale, parteneri sociali și antreprenori la nivel local, regional și internațional. În prezent, Fundația lucrează îndeaproape cu comunitățile locale din regiune pentru a stimula dezvoltarea și pentru a combate excluziunea socială la care ar putea fi supuse grupurile minoritare.

X