Lucrați într-un mediu

intercultural și cross-cultural?

Aveți studenți care provin din

medii culturale sau grupuri etnice diferite?

Sunteți interesat(ă) să aflați mai multe despre

metodele pedagogice adecvate contextelor
interculturale și cross-culturale?

UniCulture

Dezvoltarea unei abordări novatoare pentru instruirea cadrelor didactice universitare care își desfășoară activitatea în contexte interculturale

Obiective

Scopul principal și alte obiective ale proiectului

Evenimente

Întâlniri trans-naționale, și conferințe organizate în cadrul proiectului

Rezultate intelectuale

Instrumente de comunicare interculturală pentru cadre didactice universitare  

X