Pracujesz w środowisku wielokulturowym,

gdzie spotykają się różne kultury (ICC)?

Uczysz studentów z różnych środowisk

kulturowych i grup etnicznych?

Chcesz wiedzieć więcej na temat pracy

pedagogicznej w nowoczesnym, zróżnicowanym
i wielokulturowym środowisku edukacyjnym?

Text Layer

UniCulture

Tworzenie innowacyjnego podejścia szkoleniowego dla nauczycieli akademickich do pracy w nowoczesnym, zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku

Cele

Cele główny i cele szczegółowe projektu

Wydarzenia

Conferences and meetings held within the project

Rezultaty

Narzędzia komunikacji międzykulturowej dla profesorów uniwersyteckich

X