Cele

W przemówieniu z okazji 60 rocznicy Traktatów Rzymskich Esteban González Pons powiedział przed Parlamentem Europejskim: „Europa nie jest rynkiem, to wola wspólnego życia. … „ Jednak ta wola i zdolność do wspólnego życia to proces, który zaczyna się w szkole i trwa tak długo, jak żyjemy.

Kształcenie uniwersyteckie i lata akademickie odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

To czas i miejsca, w których młodzi ludzie uczą się efektywnie komunikować i szanować opinie innych w oparciu o doświadczenie, wiedzę, umiejętności i zdolności. Profesorowie uniwersyteccy wraz z samymi studentami powinni promować określone postawy przeciwdziałające nietolerancji, ignorancji lub dyskryminacji. Dlatego niezwykle ważne jest, aby profesorowie uniwersyteccy i asystenci byli dobrze przygotowani i wykształceni, aby wspierać studentów w argumentowaniu i rozwijaniu ich punktów widzenia bez uprzedzeń i kompleksów.

Głównym celem projektu UniCulture jest opracowanie innowacyjnego, holistycznego i interaktywnego podejścia do szkolenia kadry akademickiej z zakresu skutecznej realizacji procesu edukacyjnego w środowisku międzykulturowym i wielokulturowym. Projekt będzie sprzyjał integracji społecznej i przeciwdziałaniu zachowaniom dyskryminacyjnym w społeczeństwie.

Zwiększanie świadomości kadry akademickiej w zakresie potrzeby dostosowania stylów nauczania do różnorodności środowiska uniwersyteckiego
Rozwijanie kompetencji skutecznej komunikacji międzykulturowej i wielokulturowej
Podkreślenie znaczenia właściwej i odpowiedniej komunikacji międzykulturowej i wielokulturowej jako środka dla lepszej integracji społecznej różnorodnych kulturowo grup studentów.
X