Ciljevi

U svojemu govoru na 60-toj obljetnici Rimskih ugovora Esteban González Pons je pred Europskim parlamentom istaknuo: “Europa nije tržište, ona je volja da se živi zajedno…”. Ipak, ova volja i spremnost da se živi zajedno je proces koji započinje u školama i traje dok god živimo.

Sveučilišno obrazovanje i vrijeme studiranja igraju važnu ulogu u tome procesu.

U tom vremenu i mjestu u svojemu životu mladi ljudi uče učinkovito komunicirati i respektirati mišljenja drugih te stjecati potrebno iskustvo, znanje, vještine i sposobnosti. Zadaća je sveučilišnih nastavnika da sa studentima samima razvijaju stavove protiv netolerancije, ignoriranja i diskriminacije. Zato je od velike važnosti da sveučilišni nastavnici i asistenti budu dobro pripremljeni i obrazovani da podrže studente u raspravama i razviju njihove poglede bez predrasuda i kompleksa.

Glavni je cilj UniCulture projekta razviti inovativne, holističke i interaktivne pristupe za obrazovanje sveučilišnih nastavnika i predavačkog osoblja da provode obrazovne procese u interkulturnom okruženju. Također, UniCulture će osnažiti pristup i aktivno sudjelovanje studenata iz ranjivih skupina i manjina u obrazovnim i društvenim procesima na sveučilištima. Na taj će način osnažiti društvenu inkluziju i sukobiti se s diskriminacijskim procesima u društvu.

Podizanje svijesti među sveučilišnim nastavnicima i asistentima o potrebi prilagodbe svojih stilova poučavanja i stalne promjene u dinamičnom okruženju na sveučilištima.
Pomoći sveučilišnim nastavnicima i asistentima da razviju vještine u interkulturnom i međukulturnom komuniciranju sa studentima tijekom i izvan lekcija.
Naglasiti važnost pravilne i odgovarajuće interkulturne I međukulturne komunikacije kao sredstva za bolju socijalnu inkluziju različitih i ranjivih skupina studenata.
X