Obiective

În discursul oferit în fața Parlamentului European cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la încheierea Tratatului de la Roma, Esteban González Pons remarca: „Europa nu înseamnă o piață, ci voința de a trăi împreună”. Cu toate acestea, voința și capacitatea noastră de a trăi împreună trebuie înțelese ca procese care încep în școală și care durează toată viața.

Educația universitară și viața academică joacă un rol esențial în aceste procese.

Acestea sunt momentul și locul în care tinerii învață să comunice eficient și să respecte opiniile celorlalți pornind de la experiența, cunoștințele și aptitudinilor lor. Depinde în egală măsură de cadrele didactice și de studenți să promoveze și să cultive mecanisme și atitudini împotriva intoleranței, ignoranței și discriminării. Așadar, este extrem de important ca profesorii din universități să fie pregătiți să-și încurajeze studenții să își dezvolte și susțină punctele de vedere fără prejudecăți sau complexe.

Principalul obiectiv al proiectului UniCulture este dezvoltarea unei abordări novatoare și interactive pentru instruirea cadrelor didactice universitare care își desfășoară activitatea în contexte interculturale. Mai mult decât atât, UniCulture va îmbunătăți accesul și participarea activă a studenților provenind din grupuri vulnerabile și minoritare la procesele educaționale și sociale din universități.

Creșterea gradului de conștientizare în rândul cadrelor didactice universitare privind necesitatea adaptării tehnicilor pedagogice la mediul academic aflat în continuă schimbare.
Dezvoltarea competențelor privind comunicarea cu studenții în contexte interculturale și cross-culturale, atât în cadrul activității didactice, cât și în interacțiuni extracurriculare.
Evidențierea importanței bunei comunicări inter și cross-culturale ca vector al incluziunii sociale pentru studenții care aparțin grupurilor vulnerabile.
X