O projektu

Da li vi radite u interkulturnom i međukulturnom (ICC) okruženju?

Poučavate studente iz različitih kulturnih ili etničkih skupina?

Zainteresirani ste da saznate više o uspješnoj pedagoškoj interakciji u ICC edukacijskom okruženju?

Our project provides innovative support for university professors & assistants how to work effectively in an intercultural & cross-cultural (icc) environment.

X