O UniCulture

Pracujesz w środowisku wielokulturowym, gdzie spotykają się różne kultury (ICC)?

Uczysz studentów z różnych środowisk kulturowych i grup etnicznych?

Chcesz wiedzieć więcej na temat pracy pedagogicznej w nowoczesnym, zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku edukacyjnym?

Projekt UniCulture zapewni innowacyjne wsparcie dla kadry akademickiej w obszarze efektywnej pracy w środowisku międzykulturowym i wielokulturowym (ICC).

X