Partnerzy

KOORDYNATOR

Transilvania University of Brașov, Rumunia

UTBV to największy uniwersytet publiczny w centralnym regionie Rumunii. Znajduje się tu dedykowane centrum badawcze zajmujące się komunikacją i innowacjami społecznymi, które promuje badania łączące teorię i praktykę. Prowadzone badania poświęcone są rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego, a ich celem jest promowanie interdyscyplinarnych działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój jednostek, organizacji i społeczności. Kadra uniwersytetu przeprowadziła już wiele badań i projektów badawczo-badawczych dotyczących integracji społecznej.

PARTNERZY

Buckinghamshire New University, Wielka Brytania

BNU jest jednym z wiodących uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i ma specjalne Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, którego misją jest sprzyjanie zwiększaniu wpływu działalności „przedsiębiorczej”, której celem jest przekształcenie niesprawiedliwych lub niezadowalających systemów i praktyk. BNU wspiera badania, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej, a zwłaszcza jej praktycznych zastosowań w rozwiązywaniu lokalnych problemów na obszarach w niekorzystnej sytuacji.

Sveuciliste u Zagrebu, Chorwacja

UniZG oferuje ponad 100 programów studiów, w tym psychologię, filozofię, socjologię, pedagogikę itp. Pracownicy projektu należą do wiodących badaczy w projektach dotyczących edukacji, integracji społecznej i demokratyzacji społeczeństwa. Mają oni na swoim koncie dużą liczbę publikacji na temat edukacji, obywatelstwa i szkolenia międzykulturowego, dzięki czemu wnoszą znaczące doświadczenie akademickie do konsorcjum.

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME, Polska

FRAME jest młodą organizacją z dużą dawką entuzjazmu, zaangażowania i chęci aktywnego poszukiwania odpowiedzi na wyzwania jakie niosą z sobą trendy cywilizacyjne. Fundacja ma na celu rozwój i promocję współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli. Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami z sektora kultury, stowarzyszeniami i fundacjami, a także z władzami lokalnymi i krajowymi. Eksperci FRAME byli zaangażowani w liczne projekty dotyczące wielokulturowości i wielojęzyczności.

X