Outputs & Training Kit-HR

Intelektualni prinosi

Based on the already identified needs & existing deficiencies in the educational system, the methodological framework describes the approaches and methods that will be applied in the training course, while also outlining the structure, roadmap and the main points of the training process that will help achieve our project’s goals.

Cilj mu je pomoći sveučilišnim nastavnicima da razviju svoje osobne i profesionalne kompetencije i nauče najbolje načine rada u ICC okruženju. Uz to, usvojiti i najbolje načine suočavanja s etničkim stereotipima i predrasudama u obrazovnom procesu. Služit će i kao vodič nastavnicima kroz suvremene pristupe, metode I oruđa u etno-pedagogiji, etno-psihologiji I međunarodnom obrazovanju.

Daje praktični uvid u načine na koje metode i tehnike poučavanja mogu biti primijenjene u svakodnevnom životu. Uključit će i interaktivne testove i vježbe kao podršku učiteljima u nastavnom procesu.

Pomaže provođenju UniCulture obrazovnog tečaja.

Osigurava povezivanje rada u takvom okruženju i podrške inkluziji ranjivih skupina. Podržat će procese društvene inkluzije na sveučilištima.

X