Prinosi i materijali za usavršavanje

Intelektualni prinosi

Na osnovu već identificiranih potreba i postojećih manjkavosti u obrazovnom sustavu Metodološki okvir opisuje pristupe i metode koji će biti primijenjeni u tečaju za usavršavanje. Također određuje strukturu, plan i glavne točke procesa usavršavanja, koje će pomoći u ostvarenju projektnih ciljeva.

Cilj mu je pomoći sveučilišnim nastavnicima da razviju svoje osobne i profesionalne kompetencije i nauče najbolje načine rada u ICC okruženju. Uz to, usvojiti i najbolje načine suočavanja s etničkim stereotipima i predrasudama u obrazovnom procesu. Služit će i kao vodič nastavnicima kroz suvremene pristupe, metode I oruđa u etno-pedagogiji, etno-psihologiji I međunarodnom obrazovanju.

Daje praktični uvid u načine na koje metode i tehnike poučavanja mogu biti primijenjene u svakodnevnom životu. Uključit će i interaktivne testove i vježbe kao podršku učiteljima u nastavnom procesu.

Pomaže provođenju UniCulture obrazovnog tečaja.

Osigurava povezivanje rada u takvom okruženju i podrške inkluziji ranjivih skupina. Podržat će procese društvene inkluzije na sveučilištima.

Enrollment and access to E-learning platform (Moodle) for attending the UniCulture online training.

X