UniCulture Radnu bilježnicu za akademsko nastavno osoblje

UniCulture Radnu bilježnicu za akademsko nastavno osoblje

       Cilj UniCulture Radne bilježnice je pružiti studije slučaja, praktične vježbe, scenarije, aplikacije i kvizove za svako poglavlje Priručnika, kako bi bio učinkovit alat za poučavanje i rad u akademskom interkulturalnom i multikulturalnom okruženju. Ciljana publika za Radnu bilježnicu su sveučilišni profesori i asistenti, ali knjiga bi mogla biti korisna za istraživače, administrativno osoblje i svo osoblje koje radi i komunicira s međunarodnim studentima, studentima različitog kulturnog porijekla ili studentima u rizičnim okolnostima. Ipak, kao i Priručnik, Radna bilježnica promiče društvenu koheziju, poštivanje različitosti, toleranciju i jednakost, te je korisna za svo akademsko osoblje koje želi unaprijediti svoje vještine i znanja.

      Radna knjiga odražava strukturu Priručnika i sastoji se od četiri modula i 19 poglavlja. Svi projektni partneri pridonijeli su razvoju sadržaja, uz prednost dijeljenja vrijednih nacionalnih resursa, uvida i perspektiva. Svaki modul Radne bilježnice osmišljen je kao samostalna jedinica za učenje, a svako poglavlje se sastoji od dvije ili tri cjeline i sinopsisa teorijske pozadine (opširno predstavljene u Priručniku), kako bi se olakšala primjena i praktična provedba u učionici. Čitatelji se ohrabruju da koriste oba komplementarna materijala (Priručnik i Radna bilježnica) ako se odluče za samoobuku, da daju povratne informacije o svom napretku ili bilo koji upit koristeći podatke za kontakt na web stranici.

X