Priručnik za nastavnike

Priručnik za nastavnike

     Cilj UniCulture Priručnika je pružiti teorijsku pozadinu o podučavanju i radu u akademskim interkulturalnim i multikulturalnim okruženjima. Ciljana publika Priručnika su sveučilišni profesori i asistenti, ali knjiga bi također mogla biti korisna istraživačima, administrativnom osoblju i svom osoblju koje radi i komunicira s međunarodnim studentima, studentima različitog kulturnog porijekla ili studentima u različitim vrstama rizika. Ipak, knjiga promiče društvenu koheziju, poštivanje različitosti, toleranciju i jednakost, te može biti alat za svo akademsko osoblje voljno poboljšati svoje vještine i znanja.

     Uz „UniCulture Radnu bilježnicu za akademsko nastavno osoblje“ i „Priručnik za edukatore“, Priručnik čini cjeloviti paket obuke koji će koristiti sveučilišni profesori i asistenti kako bi unaprijedili svoje društvene i nastavne kompetencije za rad u interkulturalnim i multikulturalnim okruženjima. Obuka UniCulture osmišljena je tako da slijedi pristup b-učenja, uključujući opcije za samostalno učenje, online i licem u lice sastanke i sesije.

     Priručnik je strukturiran u četiri modula i 19 poglavlja koja predstavljaju koncepte i terminologiju te ocrtavaju vodeće teorijske modele i recentna dostignuća u tom području. Svi projektni partneri pridonijeli su razvoju sadržaja, uz prednost dijeljenja vrijednih nacionalnih bibliografskih izvora.

X