Podręcznik dla kadry akademickiej

Podręcznika

     Celem „Podręcznika UniCulture” jest dostarczenie teoretycznych podstaw nauczania i pracy w akademickich środowiskach międzykulturowych i wielokulturowych. Docelowymi odbiorcami podręcznika są profesorowie i asystenci uniwersyteccy, ale książka może być również przydatna dla pracowników naukowych, administracyjnych oraz wszystkich osób pracujących i mających kontakt ze studentami międzynarodowymi, studentami z różnych środowisk kulturowych lub studentami z grup ryzyka. Niemniej jednak książka promuje spójność społeczną, szacunek dla różnorodności, tolerancję i sprawiedliwość oraz może być narzędziem dla wszystkich pracowników akademickich pragnących doskonalić swoje umiejętności i wiedzę.

     Wraz z „Zestawem ćwiczeń z praktycznymi przykładami i studiami przypadków dla kadry akademickiej” ioraz „Podręcznikiem dla trenerów”, Podręcznik UniCulture stanowi kompletny pakiet szkoleniowy, który może być wykorzystywany przez profesorów i asystentów uniwersyteckich w celu doskonalenia kompetencji społecznych i dydaktycznych w zakresie pracy w środowiskach międzykulturowych i wielokulturowych. Szkolenie UniCulture zostało zaprojektowane zgodnie z podejściem e-learningowym, obejmującym opcje samokształcenia, rzeczywiste spotkania szkoleniowe i sesje online.

     Podręcznik składa się z czterech modułów i 19 rozdziałów prezentujących koncepcje i terminologię oraz zarysowujących wiodące modele teoretyczne i ostatnie osiągnięcia w tej dziedzinie. Wszyscy partnerzy projektu przyczynili się do rozwoju treści, co pozwoliło na dzielenie się cennymi narodowymi zasobami bibliograficznymi.

X