Međunarodni sastanci

Početni sastanak

18 studeni, 2019

Brașov, Rumunjska

Drugi projektni sastanak

April 24, 2020

Online

Treći projektni sastanak

September 2, 2020

Online

X