Međunarodni sastanci

Početni sastanak

18 studeni, 2019

Brașov, Rumunjska

Drugi projektni sastanak

April 24, 2020

Online

Treći projektni sastanak

September 2, 2020

Online

Četvrti projektni sastanak

July 21, 2021

Online

Četvrti projektni sastanak

9-10 prosinca, 2021

Brașov, Rumunjska

X