Zestaw ćwiczeń dla nauczycieli

Podręcznika UniCulture

       Celem „Zestawu ćwiczeń UniCulture” jest dostarczenie praktycznych ćwiczeń, studiów przypadków, scenariuszy, aplikacji i quizów do każdego rozdziału Podręcznika, aby stał się on skutecznym narzędziem nauczania i pracy w akademickim środowisku międzykulturowym i wielokulturowym. Docelowymi odbiorcami podręcznika są profesorowie i asystenci uniwersyteccy, ale książka może być przydatna również dla pracowników naukowych, administracyjnych i wszystkich innych osób pracujących ze studentami międzynarodowymi, studentami z różnych środowisk kulturowych lub studentami z grup ryzyka. Niemniej jednak, podobnie jak Podręcznik, Zestaw ćwiczeń promuje spójność społeczną, szacunek dla różnorodności, tolerancję i sprawiedliwość, będąc użytecznym dla wszystkich pracowników akademickich pragnących doskonalić swoje umiejętności i wiedzę.

      Zestaw ćwiczeń jest odzwierciedleniem struktury Podręcznika i składa się z czterech modułów i 19 rozdziałów. Wszyscy partnerzy projektu wnieśli swój wkład w opracowanie treści, co pozwoliło na dzielenie się cennymi zasobami krajowymi, spostrzeżeniami i perspektywami.
Każdy moduł został zaprojektowany jako niezależna jednostka szkoleniowa, a każdy rozdział składa się z dwóch/trzech jednostek i streszczenia podstaw teoretycznych (obszernie przedstawionych w Podręczniku), aby ułatwić zastosowanie i praktyczne wdrożenie w klasie. Zachęcamy czytelników do korzystania z obu uzupełniających się materiałów (Podręcznik i Zestaw ćwiczeń) dostępnych na stronie internetowej projektu, jeśli zdecydują się na samokształcenie, do przekazywania informacji zwrotnych na temat swoich postępów lub jakichkolwiek pytań za pomocą danych kontaktowych na stronie internetowej.

X