Vodič o interkulturnoj komunikaciji i društvenoj inkluziji

Osigurava povezivanje rada u takvom okruženju i podrške inkluziji ranjivih skupina. Podržat će procese društvene inkluzije na sveučilištima.

Modul 1

Osnove interkulturne komunikacije

Što smatramo interkulturnom komunikacijom?

Oblici interkulturne komunikacije

Modeli interkulturne komunikacije

Kakav je odnos sa sveučilišnim kontekstom?

Modul 2

Osnove međukulturne komunikacije

Što smatramo međukulturnom komunikacijom?

Oblici međukulturne komunikacije

Modeli međukulturne komunikacije

Kakav je odnos sa sveučilišnim kontekstom?

Sličnosti i razlike između interkulturne i međukulturne interakcije

Modul 3

Koji su glavni utjecaji na interkulturnu i međukulturnu komunikaciju?

Društveni faktori

Kulturni faktori

Psihološki faktori

Prepreke

Modul 4

Neverbalna komunikacija i kultura

Važnost i funkcije neverbalne komunikacije

Govor tijela

Parajezik

Komunikacijski stilovi – korištenje dodira, uporaba prostora, kontakt očima i dr.

Modul 5

Vještine za interkulturnu i međukulturnu komunikaciju (ICCC)

Modeli kulturnog učenja i interkulturne i međukulturne prilagodbe

Znanje za ICCC

Vještine za ICCC

Stavovi spram korisnika i drugih

Guide on Intercultural Communication and Social Inclusion

X