Vodič o interkulturnoj komunikaciji i društvenoj inkluziji

Osigurava povezivanje rada u takvom okruženju i podrške inkluziji ranjivih skupina. Podržat će procese društvene inkluzije na sveučilištima.

Modul 1

OSNOVE INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE

1. Što podrazumijevamo pod interkulturalnom komunikacijom?

2. Prednosti i načela različitosti za međukulturnu integraciju

3. Oblici i modeli interkulturalne komunikacije

4. Kako je to povezano sa sveučilišnim kontekstom?

Modul 2

OSNOVE KROSKULTURNE KOMUNIKACIJE

1. Što podrazumijevamo pod kroskulturnom komunikacijom?

2. Oblici i modeli kroskulturne komunikacije

3. Kako je to povezano sa sveučilišnim kontekstom?

4. Sličnosti i razlike između interkulturalne i međukulturalne interakcije

Modul 3

KOMPETENCIJE ZA INTERKULTURALNU I MEĐUKULTURALNU KOMUNIKACIJU

1. Verbalna i neverbalna komunikacija i kultura

2. Važnost i funkcije neverbalne komunikacije

3. Govor tijela i parajezik

4. Komunikacijski stilovi – korištenje dodira, korištenje prostora, kontakt očima itd.

5. Modeli kulturalnog učenja, interkulturalne i međukulturalne prilagodbe

6. Znanje i vještine za interkulturalnu i međukulturalnu komunikaciju

Modul 4

SOCIJALNA INKLUZIJA NA SVEUČILIŠTU

1. Što su socijalna uključenost i socijalna isključenost?

2. Razlozi socijalne isključenosti

3. Načini promicanja socijalne uključenosti na sveučilištu

4. Različite dobne skupine i pristupi

5. Dobre prakse socijalne inkluzije na sveučilištu

Modul 5

STVARANJE INTERKULTURNOG I MULTIKULTURNOG SVEUČILIŠTA

1. Razvoj IKK vizije za sveučilište

2. Priprema IKK strategije

3. Oblikovanje IKK sveučilišne strategije – elementi interkulturne strategije

4. Primjena i mjerenje napretka

Vodič o interkulturnoj komunikaciji i društvenoj inkluziji

X