Przewodnik na temat komunikacji międzykulturowej i integracji społecznej

Będący połączeniem pracy z, i wsparcia dla środowisk zagrożonych dyskryminacją. Będzie on wspierał proces integracji społecznej w środowiskach akademickich.

Moduł 1

Podstawy komunikacji wielokulturowej

1.    Co rozumiemy przez komunikację wielokulturową?

2.    Formy komunikacji wielokulturowej

3.    Modele komunikacji wielokulturowej

4.    Jak to się ma do kontekstu uniwersyteckiego?

Moduł 2

Podstawy komunikacji międzykulturowej

1.   Co rozumiemy przez komunikację międzykulturową?

2.   Formy komunikacji międzykulturowej

3.   Modele komunikacji międzykulturowej

4.   Jak to się ma do kontekstu uniwersyteckiego?

5.   Podobieństwa i różnice między interakcjami międzykulturowymi i międzykulturowymi

Moduł 3

Jakie są główne wpływy na komunikację wielokulturową i międzykulturową?

1.  Czynniki społeczne

2.  Czynniki kulturowe

3.  Czynniki psychologiczne

4.  Przeszkody

Moduł 4

Komunikacja niewerbalna& Kultura

  1.  Znaczenie i funkcje komunikacji niewerbalnej
  2.  Język ciała
  3.  Parajęzyk
  4.  Style komunikacji – korzystanie z dotyku, korzystanie z przestrzeni, kontakt wzrokowy itp.

Moduł 5

Umiejętności komunikacji międzykulturowej i międzykulturowej (ICCC)

  1.  Modele uczenia się kultury oraz adaptacji międzykulturowej i międzykulturowej
  2.  Wiedza dla ICCC
  3.  Umiejętność dla ICCC
  4.  Postawa wobec respondenta i innych osób

Guide on Intercultural Communication and Social Inclusion

X