Przewodnik na temat komunikacji międzykulturowej i integracji społecznej

Będący połączeniem pracy z, i wsparcia dla środowisk zagrożonych dyskryminacją. Będzie on wspierał proces integracji społecznej w środowiskach akademickich.

Moduł 1

PODSTAWY KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

1. Co rozumiemy przez komunikację międzykulturową?

2. Zalety różnorodności i zasady integracji międzykulturowej

3. Formy i modele komunikacji międzykulturowej

4. Jak to się ma do kontekstu uniwersyteckiego?

Moduł 2

PODSTAWY KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

1. Co rozumiemy przez komunikację międzykulturową?

2. Formy i modele komunikacji międzykulturowej

3. Jak to się ma do kontekstu uniwersyteckiego?

4. Podobieństwa i różnice między interakcją międzykulturową i „kroskulturową”

Moduł 3

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

1. Komunikacja i kultura werbalna i niewerbalna

2. Znaczenie i funkcje komunikacji niewerbalnej

3. Mowa ciała i parajęzyk

4. Style komunikowania się – użycie dotyku, dystansu, kontaktu wzrokowego, itp.

5. Modele kształcenia kulturowego, wewnątrzkulturowego i międzykulturowego

6. Wiedza i umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej

Moduł 4

INTEGRACJA SPOŁECZNA NA UNIWERSYTECIE

1. Co to jest integracja społeczna i wykluczenie społeczne?

2. Przyczyny wykluczenia społecznego

3. Sposoby promowania integracji społecznej w uczelni

4. Różne grupy wiekowe i różne podejścia

5. Dobre praktyki w zakresie integracji społecznej na uczelni

Moduł 5

BUDOWANIE MIĘDZYKULTUROWEGO UNIWERSYTETU

1. Opracowanie wizji międzykulturowej dla uniwersytetu

2. Przygotowanie strategii międzykulturowej

3. Budowanie strategii międzykulturowej uczelni – elementy strategii

4. Realizacja i ocena postępów

Przewodnik dotyczący komunikacji międzykulturowej i integracji społecznej

X