Przewodnik na temat komunikacji międzykulturowej i integracji społecznej

Będący połączeniem pracy z, i wsparcia dla środowisk zagrożonych dyskryminacją. Będzie on wspierał proces integracji społecznej w środowiskach akademickich.

Materiały szkoleniowe

Moduł 1

Podstawy komunikacji wielokulturowej

    Co rozumiemy przez komunikację wielokulturową?

    Formy komunikacji wielokulturowej

    Modele komunikacji wielokulturowej

    Jak to się ma do kontekstu uniwersyteckiego?

Moduł 2

Podstawy komunikacji międzykulturowej

   Co rozumiemy przez komunikację międzykulturową?

Formy komunikacji międzykulturowej

Modele komunikacji międzykulturowej

Jak to się ma do kontekstu uniwersyteckiego?

Podobieństwa i różnice między interakcjami międzykulturowymi i międzykulturowymi

Moduł 3

Jakie są główne wpływy na komunikację wielokulturową i międzykulturową?

   Czynniki społeczne

Czynniki kulturowe

Czynniki psychologiczne

Przeszkody

Moduł 4

Komunikacja niewerbalna& Kultura

Znaczenie i funkcje komunikacji niewerbalnej

Język ciała

Parajęzyk

Style komunikacji – korzystanie z dotyku, korzystanie z przestrzeni, kontakt wzrokowy itp.

Moduł 5

Umiejętności komunikacji międzykulturowej i międzykulturowej (ICCC)

Modele uczenia się kultury oraz adaptacji międzykulturowej i międzykulturowej

Wiedza dla ICCC

Umiejętność dla ICCC

Postawa wobec respondenta i innych osób

Moduł 6

Włączenie społeczne

Czym są włączenie społeczne i wykluczenie społeczne?

Przyczyny wykluczenia społecznego

Integracja społeczna jako koncepcja

X