Ghidul privind comunicarea interculturală și procesul de incluziune socială

Va evidenția conexiunea dintre activitatea desfășurată în context intercultural și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Ghidul va susține procesul de incluziune socială în mediul academic.

Modulul 1

Comunicarea interculturală – noțiuni de bază

 • Ce înțelegem prin „comunicare interculturală”?
 • Forme ale comunicării interculturale
 • Modele de comunicare interculturală
 • Cum se aplică aceste noțiuni în mediul universitar?

Modulul 2

Comunicarea cross-culturală – noțiuni de bază

 • Ce înțelegem prin „comunicare cross-culturală”?
 • Formele comunicării cross-culturale
 • Modele de comunicare cross-culturală
 • Cum se aplică aceste noțiuni în mediul universitar?
 • Similitudini și diferențe între interacțiunea interculturală și cea cross-culturală

Modulul 3

Care sunt factorii care influențează comunicarea interculturală și cross-culturală?

 • Factori sociali
 • Factori culturali
 • Factori psihologici
 • Obstacole

Modulul 4

Cultura și comunicarea nonverbală

 • Importanța și funcțiile comunicării nonverbale
 • Limbajul mimico-gestual
 • Elemente de paralimbaj
 • Stiluri comunicaționale – contactul fizic, utilizarea spațiului, contactul vizual etc.

Modulul 5

Abilități pentru comunicare

 • Modele de învățare culturală și adaptarea interculturală și cross-culturală
 • Cunoștințe pentru comunicarea interculturală și cross-culturală
 • Aptitudini pentru comunicarea interculturală și cross-culturală
 • Atitudinea față de interlocutor și alte instanțe ale comunicării

Guide on Intercultural Communication and Social Inclusion

X