Ghidul privind comunicarea interculturală și procesul de incluziune socială

Va evidenția conexiunea dintre activitatea desfășurată în context intercultural și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Ghidul va susține procesul de incluziune socială în mediul academic.

Modulul 1

BAZELE COMUNICĂRII INTERCULTURALE

1. Ce vrem să spunem prin comunicare interculturală?

2. Avantajele diversității și principiile integrării interculturale

3. Forme și modele ale comunicării interculturale

4. Care este legătura cu contextul universitar?

Modulul 2

BAZELE COMUNICĂRII TRANSCULTURALE

1. Ce vrem să spunem prin comunicare transculturală?

2. Forme și modele ale comunicării transculturale

3. Care este legătura cu contextul universitar?

4. Similarități și diferențe între interacțiuni interculturale și transculturale

Modulul 3

COMPETENȚE PENTRU COMUNICAREA INTERCULTURALĂ ȘI TRANSCULTURALĂ

1. Cultura și comunicare verbală și nonverbală

2. Importanța și funcțiile comunicării nonverbale

3. Limbajul corpului și paralimbajul

4. Stiluri de comunicare – folosirea simțului tactil, a spațiului, a contactul vizual etc.

5. Modele de învățare culturală, adaptare interculturală și transculturală

6. Cunoștințe și abilități necesare pentru comunicare interculturală și transculturală

Modulul 4

INCLUZIUNEA SOCIALĂ ÎN UNIVERSITATE

1. Ce sunt incluziunea socială și excluziunea socială?

2. Motive pentru excluziunea socială

3. Modalități de promovare a incluziunii sociale în universitate

4. Grupe de vârstă diferite și abordări specifice

5. Bune practici de incluziune socială în universități

Modulul 5

CONSTRUIREA UNEI UNIVERSITĂȚI INTERCULTURALE ȘI TRANSCULTURALE

1. Dezvoltarea unei viziuni ICC pentru universitate

2. Pregătirea strategiei ICC

3. Construirea strategiei ICC a universității – elementele strategiei interculturale

4. Implementarea și măsurarea progresului

Ghidul privind comunicarea interculturală și procesul de incluziune socială

X