Manualul pentru traineri

Manualul pentru traineri

          Manualul pentru traineri are scopul de a facilita desfășurarea stagiului de formare UniCulture, cuprinzând îndrumări si recomandări privind procesul de instruire, modalitatea de evaluare a participanților și colectarea feedback-ului cu privire la implementarea stagiului. De asemenea, este oferită o zonă de flexibilitate astfel încât formatorii sa poată personaliza conținutul și să aplice cele mai potrivite tehnici și abordări de predare și învățare, în acord cu dinamica și particularitățile grupului. Manualul cuprinde cinci capitole: (i) Instruirea în mediu intercultural, (ii) Formarea formatorilor, (iii) Designul stagiului UniCulture, (iv) Evaluare, feedback și follow-up și (v) Utilizarea bibliotecii digitale UniCulture. Cititorii sunt încurajați să folosească ambele resurse (Manualul UniCulture și Caietul de aplicații UniCulture) dacă doresc să își dezvolte un program individual de instruire, fiind de asemenea rugați să furnizeze feedback cu privire la experiența de învățare, folosind datele de contact afișate pe website.

X