Manual dla trenerów

Manual dla trenerów

          Podręcznik dla trenerów ma na celu ułatwienie przeprowadzenia szkolenia UniCulture w najbardziej odpowiedni i efektywny sposób, z wytycznymi dotyczącymi procesu szkolenia, oceny uczestników i zbierania informacji zwrotnych. Jednakże, daje on również trenerowi wystarczającą swobodę w dostosowywaniu treści i stosowaniu wybranych podejść w zależności od dynamiki grupy szkoleniowej i uczestników. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów: (i) Szkolenie w środowiskach zróżnicowanych i międzykulturowych, (ii) Szkolenie trenerów, (iii) Projektowanie szkolenia UniCulture, (iv) Ocena, informacja zwrotna i działania następcze oraz (v) Korzystanie z Biblioteki Cyfrowej UniCulture. Czytelnicy są zachęcani do korzystania z obu materiałów uzupełniających (Podręcznik i Zeszyt ćwiczeń) dostępnych na stronie internetowej projektu, jeśli zdecydują się na samokształcenie, do przekazywania informacji zwrotnej na temat swoich postępów lub jakichkolwiek pytań za pomocą danych kontaktowych na stronie internetowej.

X