Наръчкник за обучители

Наръчкник за обучители

          Наръчникът за обучители има за цел да улесни провеждането на курса за обучение на UniCulture по най-подходящия и ефективен начин, с насоки за процеса на обучение, оценката на участниците и събирането на обратна връзка. Въпреки това, той също така дава на обучителя достатъчно свобода да персонализира съдържанието и да прилага избрани подходи според специфичната динамика на обучителната група и участниците. Наръчникът се състои от пет глави: (i) Обучение в разнообразна и междукултурна среда, (ii) Обучение на обучители, (iii) Дизайн на UniCulture обучението, (iv) Оценка, обратна връзка и последващи действия и (v) Използване на UniCulture Дигитална Библиотека.
Читателите се насърчават да използват и допълващи материали (Ръководство и Работна тетрадка), достъпни на уебсайта на проекта, ако решат да се самообучават, да предоставят обратна връзка за техния напредък или всяко запитване, като използват данните за контакт на уебсайта.

X