Cadrul metodologic

Pornind de la identificarea nevoilor și a deficiențelor curente din sistemul educațional, Cadrul metodologic descrie abordările și metodele care vor fi aplicate în stagiul de pregătire, schițând totodată structura și principalele coordonate ale procesului de instruire, prin care vom atinge obiectivele proiectului.

Uniculture Executive Summary Methodological Framework

Uniculture Methodological Framework

X