Ramy Metodologiczne

W oparciu o zidentyfikowane potrzeby i istniejące braki w systemie edukacyjnym, dokument zawierający Ramy Metodologiczne opisuje podejścia i metody, wykorzystywane w kursie szkoleniowym UniCulture, jednocześnie nakreślając strukturę, mapę i główne punkty procesu szkoleniowego, które pomogą osiągnąć cele tego projektu.

Uniculture Executive Summary Methodological Framework

Uniculture Methodological Framework

X