Jednostki dydaktyczne

Moduł 1

Podstawy komunikacji międzykulturowej

  Co rozumiemy przez komunikację międzykulturową?

  Formy komunikacji międzykulturowej

  Modele komunikacji międzykulturowej

  Jak to się ma do kontekstu uniwersyteckiego?

Moduł 2

Podstawy komunikacji międzykulturowej

  Co rozumiemy przez komunikację międzykulturową?

  Formy komunikacji międzykulturowej

  Modele komunikacji międzykulturowej

  Jak to się ma do kontekstu uniwersyteckiego?

  Podobieństwa i różnice między interakcjami międzykulturowymi i międzykulturowymi

Moduł 3

Jakie są główne wpływy na komunikację międzykulturową i międzykulturową?

  Czynniki społeczne

  Czynniki kulturowe

  Czynniki psychologiczne

  Przeszkody

Moduł 4

Komunikacja i kultura niewerbalna

  Znaczenie i funkcje komunikacji niewerbalnej

  Język ciała

  Paralanguage

  Style komunikacji – użycie dotyku, wykorzystanie przestrzeni, kontakt wzrokowy itp.

Moduł 5

Umiejętności komunikacji międzykulturowej i międzykulturowej (ICCC)

  Modele uczenia się kultury oraz adaptacji międzykulturowej i międzykulturowej

  Wiedza dla ICCC

  Umiejętność dla ICCC

  Postawa wobec respondenta i innych osób

Moduł 6

Włączenie społeczne

  Czym jest włączenie społeczne i wykluczenie społeczne?

  Powody wykluczenia społecznego

  Integracja społeczna jako koncepcja

X