Research Category: Wyniki intelektualne

Methodological Framework

Based on the already identified needs & existing deficiencies in the educational system, the methodological framework describes the approaches and methods that will be applied in the training course, while also outlining the structure, roadmap and the main points of the training process that will help achieve our project’s goals.   Uniculture Executive Summary Methodological […]

Read More

Podręcznik dla kadry akademickiej

Opracowany w celu doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych związanych z pracą w środowisku ICC, a także pomocny w przezwyciężaniu stereotypów i uprzedzeń etnicznych w procesie edukacyjnym. Poprowadzi on przez współczesne podejścia, metody i narzędzia w etno-pedagogice, etno-psychologii i edukacji międzykulturowej.

Read More
X