Przewodnik na temat komunikacji międzykulturowej i integracji społecznej

Będący połączeniem pracy z, i wsparcia dla środowisk zagrożonych dyskryminacją. Będzie on wspierał proces integracji społecznej w środowiskach akademickich.

X