Manualul pentru cadrele didactice universitare

Este dedicat dezvoltării competențelor personale și profesionale privind activitatea de predare în context inter și cross-cultural: evitarea stereotipurilor și prejudecăților, familiarizarea cu abordările actuale cu privire la metodele, tehnicile și instrumentele educației interculturale.

X