Работите в междукултурна

& интеркултурна (МИК) среда?

Обучавате студенти от различни

култури или етнически групи?

Интересувате се от успешно педагогическо

взаимодействие в образователната МИК среда?

UniCulture

Разработване на иновативен подход за работа на университетските преподаватели в съвременна разнообразна и междукултурна среда

Цели

Основна цел и под-цели на проекта

Събития

Dissemination seminars and transnational meetings held within the project

Крайни резултати

Интеркултурни комуникационни инструменти за университетски преподаватели

Последни новини

Първа среща

ноември 18, 2019

Начална дата: 18 ноември 2019 г. Крайна дата: 18 ноември…

Събития

Събития

X