Research Category: Крайни резултати

Methodological Framework

Based on the already identified needs & existing deficiencies in the educational system, the methodological framework describes the approaches and methods that will be applied in the training course, while also outlining the structure, roadmap and the main points of the training process that will help achieve our project’s goals.   Uniculture Executive Summary Methodological […]

Read More

Работна книга за преподавателски състав с практически примери и казуси

Предоставя практическа представа за това как преподадените методи и техники могат да се прилагат в ежедневието. Тя ще включва и интерактивни тестове и упражнения, които ще подкрепят преподавателите в процеса на обучение.

Read More

Наръчник за преподавателски персонал

Има за цел да помогне на университетските преподаватели да развият своите лични и професионални компетенции и да се научат как да работят в МИК среда, както и как да преодолеят етническите стереотипи и предразсъдъци в образователния процес. Той ще предостави на преподавателите обучение по съвременни подходи, методи и инструменти в етнопедагогиката, етнофикологията и междукултурното образование.

Read More
X