Транснационални срещи

Първа среща

18 ноември 2019

Брашов, Румъния

Втора среща по проекта

24 април 2020

онлайн

Трета среща по проекта

2 септември 2020

онлайн

Четвърта среща по проекта

21 юли 2021

онлайн

Пета среща по проекта

9-10 декември 2021

Брашов, Румъния

X