Наръчник за преподавателски персонал

Има за цел да помогне на университетските преподаватели да развият своите лични и професионални компетенции и да се научат как да работят в МИК среда, както и как да преодолеят етническите стереотипи и предразсъдъци в образователния процес. Той ще предостави на преподавателите обучение по съвременни подходи, методи и инструменти в етнопедагогиката, етнофикологията и междукултурното образование.

X