Втора среща

Втора среща по проекта, която е предвидена да се проведе в Полша.

X