Работна книга за преподавателски състав с практически примери и казуси

Предоставя практическа представа за това как преподадените методи и техники могат да се прилагат в ежедневието. Тя ще включва и интерактивни тестове и упражнения, които ще подкрепят преподавателите в процеса на обучение.

X